מהרטה ברוך מהרטה ברוך
מהרטה ברוך: את התקרות אני יכולה להפיל בעצמי, אחת אחת
מהרטה ברוך: את התקרות אני יכולה להפיל בעצמי, אחת אחת
חזור למעלה