מיגונית מיגונית
"בזמן שכולם מיהרו להיכנס למיגונית – אני וכיסא הגלגלים שלי נתקענו בכניסה"
"בזמן שכולם מיהרו להיכנס למיגונית – אני וכיסא הגלגלים שלי נתקענו בכניסה"
חזור למעלה