מיזוגיניה מיזוגיניה
פרשת רמדיה: מי שמתייחס ככה לנשים, מתייחס ככה גם לבקרת האיכות שלו
פרשת רמדיה: מי שמתייחס ככה לנשים, מתייחס ככה גם לבקרת האיכות שלו
חזור למעלה