מיצג הגופות מיצג הגופות
מיצג הגופות: 'התכנית הכלכלית הזו היא הדרך הבטוחה למותה של הכלכלה הישראלית'
מיצג הגופות: 'התכנית הכלכלית הזו היא הדרך הבטוחה למותה של הכלכלה הישראלית'
חזור למעלה