משפחה משפחה
מי ינגב לך את הדמעות? את!
מי ינגב לך את הדמעות? את!
חזור למעלה