נועם ברדין נועם ברדין
כשהאמן שאת אוהבת מתגלה כאנס
כשהאמן שאת אוהבת מתגלה כאנס
חזור למעלה