נטע שרייבר גמליאל נטע שרייבר גמליאל
הקהילה שתדאג שנשים ונערות יעברו את הקיץ הזה בשלום
הקהילה שתדאג שנשים ונערות יעברו את הקיץ הזה בשלום
חזור למעלה