ניב סולטן ניב סולטן
תמר רביניאן מטהרן היא לא 'תמר היפה' וטוב שכך
תמר רביניאן מטהרן היא לא 'תמר היפה' וטוב שכך
חזור למעלה