פרס און לייף עושות שינוי פרס און לייף עושות שינוי
צופית גרנט: אני לא מוכנה לשבת באזור הנוחות אפילו דקה
צופית גרנט: אני לא מוכנה לשבת באזור הנוחות אפילו דקה
חזור למעלה