ציפי לבני ציפי לבני
לבני פורשת: גנץ ולפיד פחדו שתאפיל עליהם
לבני פורשת: גנץ ולפיד פחדו שתאפיל עליהם
חזור למעלה