קרדיט קרדיט
התעשרת? אם תתגרש תאלץ לחלוק את הקרדיט על ההצלחה הכלכלית
התעשרת? אם תתגרש תאלץ לחלוק את הקרדיט על ההצלחה הכלכלית
חזור למעלה