קרום הבתולין קרום הבתולין
תפסיקו לשפוט אותי, אישה בתולה היא לא אישה מקולקלת
תפסיקו לשפוט אותי, אישה בתולה היא לא אישה מקולקלת
חזור למעלה