שוביניזם שוביניזם
סגורות עם הילדים: איך יצא שגם במהלך מגיפה עולמית הגברים הצליחו שוב להתחמק מאחריות?
סגורות עם הילדים: איך יצא שגם במהלך מגיפה עולמית הגברים הצליחו שוב להתחמק מאחריות?
חזור למעלה