שכן אתה חסר שכן אתה חסר
'בדלת ליד': "כולם מדברים ובסוף אנחנו אלו שנוגעים בהם ומוצאים את גופותיהם"
'בדלת ליד': "כולם מדברים ובסוף אנחנו אלו שנוגעים בהם ומוצאים את גופותיהם"
חזור למעלה