שלי יחימוביץ שלי יחימוביץ
בשנת בחירות אחת ארוכה איבדנו את כל המנהיגות הנשית בכנסת
בשנת בחירות אחת ארוכה איבדנו את כל המנהיגות הנשית בכנסת
חזור למעלה