שמנופוביה שמנופוביה
שר פיטנס לא קורבן: "השיימינג הגיע מהצד שלה"
שר פיטנס לא קורבן: "השיימינג הגיע מהצד שלה"
חזור למעלה