שמנים שמנים
"זרקתי את העקרונות לפח והחלטתי להצטרף למשטר הרזון"
"זרקתי את העקרונות לפח והחלטתי להצטרף למשטר הרזון"
חזור למעלה