שרה נתניהו שרה נתניהו
כשאתם בוחרים נתניהו, אתם בוחרים בשרה, ביאיר ובנתן אשל
כשאתם בוחרים נתניהו, אתם בוחרים בשרה, ביאיר ובנתן אשל
חזור למעלה