תסמונת אלכוהול עוברי תסמונת אלכוהול עוברי
מונולוג שבור לב של אמא מאמצת לילדה עם תסמונת האלכוהול העוברי
מונולוג שבור לב של אמא מאמצת לילדה עם תסמונת האלכוהול העוברי
חזור למעלה