תקשורת תקשורת
גבירתי הכתבת המדינית – האם להיותך אשה יש השפעה אחרת על השיח המדיני בטחוני?
גבירתי הכתבת המדינית – האם להיותך אשה יש השפעה אחרת על השיח המדיני בטחוני?
חזור למעלה